donderdag 15 mei 2014

UP en een ransuil


Deze morgen reed ik door het historische landschap van de Uitkerkse Polders (UP). Het was er zeer rustig - zoals ik het graag heb - en ik kon tientallen vogels fotograferen. Vooral de waarneming van een koppeltje goudplevier maakte me blij. De dames zullen het mij vergeven - hoop ik - dat ik hieronder een foto toon van het mannetje. Die was in zijn zomerkleed veel mooier dan zij ...

Historisch landschap

Kleine karekiet

Rietzanger


Blauwe reiger

Graspieper

Grutto

Gele Kwikstaart

Goudplevier

Vandaar naar de Schorreweiden in Oudenburg. Ook daar was het rustig .... tot een koppel bruine kiekendief kwam jagen over de weiden. Onmiddellijk werd alarm geslagen. De hazen stoven weg, de weidevogels trachtten de beide boosdoeners te verjagen.

Deze koos het hazenpad

Bruine kiekendief (vr.)

Bruine kiekendief (m.)

Deze avond keerde ik nog eens terug op mijn stappen, op zoek naar een ransuil. Dat ik deze bij schemering zag jagen, blijkt uit onderstaande beelden.

Please click on the image for a larger view!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten