vrijdag 30 mei 2014

Azerbeidzjan: dag 10

Vandaag moesten we terug naar de hoofdstad Bakoe. Morgen zouden we immers terug vliegen naar ons dierbaar landje waar het toch zo goed leven is! Dat blijkt toch na elke internationale reis, niet!?

Bij een vroege wandeling, dichtbij de ingang van het Shahdag Milli Park, letten we ook nog even op de mooie bloemenpracht van deze alpenweiden. Aida was al klaar om ons haar hoofdstad te tonen.

Ingang Shahdag Milli Park 

Bloemenpracht

Aida

We verlieten dus Laza, passeerden het toekomstige wintersportoord in aanleg en reden langs de Kaspische Zee terug. Wel hielden we nog even halt aan de vijfvingerige rots die druk bezocht werd door bedevaarders. Wij keken nogmaals uit naar allerlei kleine vogeltjes en aten daar onze lunch op. De rotsmus, de rotsklever, de Finsch' tapuit, ja zelfs een hop waren alle op de afspraak. En nog één nieuwe soort werd genoteerd: de oostelijke blonde tapuit. Zo kwam ons totaal op 165 soorten voor deze reis.

Rotsmus

Rotsmus

Rotsklevers

Rotsklever

Hop

Finsch'tapuit

Aida en Arzu

Joods kerkhof


In de late namiddag toonde Aida ons het oude centrum van haar hoofdstad waar ze zo fier op was. Wij hadden echter een andere idee. Want daar waren we het er over eens, Azerbeidzjan zullen we in de toekomst niet meer aandoen! Nee, de buurlanden Georgië (in 2012 bezocht) en Armenië (in 2013 bezocht) waren ons veel beter bevallen en dit op alle gebied. Maar, we geven het toe: de reis was iets te laat gepland, de trek van de (roof)vogels was al lang voorbij, we waren schromelijk te laat!

Bakoe: Huis van de poëzie

Een lokale schone

Please click on the image for a larger view!


donderdag 29 mei 2014

Azerbeidzjan: dag 9

Bij een vroegmorgenwandeling - je weet wel: de morgenstond heeft goud in de mond - genoten we van de eerste zonnestralen op de imposante bergtoppen van de Grote Kaukasus. Vandaag zouden we naar de omgeving van de Shahdagh rijden, een berg van 4243 meter hoogte.

Eerste zonnestralen

Na het ontbijt (nog een eitje) verlieten we de vallei van Khinaliq om via Quba en Qusar wat verder een nieuwe vallei in te rijden richting Laza. Op de weg er naar toe zagen we grote werkzaamheden. Ganse bergen worden daar afgevreten door vele kranen om er plaats te maken voor grote wintersportcentra met bijbehorende hotels om de rijken uit Bakoe te plezieren. Tussen de vrachtwagens op smalle onverharde wegen reden we bergop in de richting van de Russische grens.

Landschap

Vogelaars in het landschap

We wandelden in een schitterend landschap over immense alpenweiden tot aan de rotsen en kregen zelfs toestemming van de militaire overheid om een waterval dicht bij de grens met Rusland gelegen, te benaderen. Tientalle roodvoorhoofdkanaries vlogen op en zetten zich terug neer op enkele meters van ons. En plots wees onze begeleidende ornitholoog me iets aan: een grote roodmus zat op enkele meter van mij rustig in allerlei zaadjes te pikken. Een LIFER!


Roodvoorhoofdkanarie

Roodvoorhoofdkanarie

Grote roodmus

Grote roodmus

Voor het middagmaal werden we door de militairen uitgenodigd om op de koer van hun kazerne onze meegebrachte lunch te verorberen. Er was één voorwaarde aan verbonden: we mochten geen foto's nemen. Gelukkig had ik van boven al de kazerne in het landschap gezien.

Kazerne

Na de middag deden we terug een poging om de rotskruiper te vinden. Daartoe trokken we langs de andere kant van het kleine dorpje de bergen in. Het kleine rode vogeltje toonde zich echter niet ...

Laza

Laza

Rivier door Laza


De bergen in ...

Na een regenbui wandelden we nog even langs de berghelling. Een herder te paard passeerde ons met zijn kudde. Wat verder moest hij noodgedwongen een schaap slachten: het beestje was op en kon de kudde niet meer volgen ...

Het avondmaal nuttigden we in de living van lokale bewoners. Zij hadden dit voor ons klaargemaakt. Het werd het beste avondmaal van de ganse reis!


Herder met kudde

Avondmaal

 
Please click on the image for a larger view!


woensdag 28 mei 2014

Azerbeidzjan: dag 8

Vandaag reden we met twee wagens ("Special minivans are provided there"), een camionette en een Lada-jeep, de bergen in op zoek naar hoenders: de Kaukasisch korhoen en/of de Kaukasisch berghoen. Van ons hotelletje reden we op Khinalug, ook geschreven als Khinalig of nog Xinaliq, een oud bergdorp op een hoogte van 2350m, en zo verder de alpenweiden op tot er geen piste meer was. Te voet trokken we hoger ondertussen alles afspeurend op zoek naar een of andere lifer.

Please click on the image for a larger view!

Khinalig


Grauwe klauwier

Greater Caucasus

Lammergier

Sneeuwgors

Tapuit

Voor onze lunch zakten we terug af naar het bergdorpje. Na een kleine wandeling en de begroeting van de lokale bevolking konden we onze meegebrachte lunch nuttigen een een klein huisje waar de lokale mannen normaal samen kwamen om er thee te nuttigen. Met oud dagbladpapier als onderlegger konden we ons "lekker" (althans volgens enkele van onze groep) middagmaal nuttigen. De lokale man die in zijn zondagskostuum stilzwijgend de thee voor ons zette kwijtte zich goed van zijn taak!

Bewoning

Middagmaal

Lokale vrouw

Jongeling

Na wat verbroederd te hebben met de lokale jeugd - die even door onze verrekijkers en telescopen mochten kijken - trokken we te voet de bergen in, deze maal op zoek naar de rotskruiper. Hoe goed onze tolk ook haar best deed ... geen enkele van onze doelsoorten kwam vandaag voor de lens ...

 
Alpenkraai

Zwarte roodstaart

Aida

Vale gier

Vale gier

Onze soortenlijst werd langer en langer. We bereikten nu 161 soorten! Nieuwelingen waren o.a.: Kaukasisch berghoen (een klein ewart stipje in de verte - voor mij zelf tel ik deze niet mee!), strandleeuwerik, rotszwaluw, waterpieper, witkruinroodstaart, beflijster, grote lijster, alpenkouw en -kraai, sneeuwvink, roodvoorhoofdkanarie, roodmus, ortolaan.


Please click on the image for a larger view!

dinsdag 27 mei 2014

Azerbeidzjan: dag 7

De bedoeling was om drie dagen in de "Higher Caucasus" te blijven om er te genieten van de alpenweiden, de valleien en de rotspartijen in de omgeving van Khinaliq en Laza. Vandaag zouden we ons verplaatsen naar Khinaliq,  het hoogste bergdorp van Europa - althans volgens de Azeri - waar onze kamers gereserveerd waren.

We reden terug van ons hotel naar de grote weg langs de kale kleurrijke bergen, deze maal met stop, en we bezochten uiteindelijk toch Besh Barmag. Na de middag reden we dan verder via Quba - waar we bier aankochten voor drie dagen - naar Khinaliq

Foto's zeggen meer dan mijn verhaaltjes, dus hieronder komt een selectie van de foto's die ik op  dinsdag 27 mei nam ... Ik begon met een vroege wandeling in de omgeving van het hotel.

Please click on the image for a larger view!


Gekraagde roodstaart

Grote Karekiet

Grauwe Klauwier

Grauwe klauwier

Na het ontbijt sleurden we zelf onze valiezen naar de parking, het elektrisch wagentje bleef immers veel te lang weg. De moesten terug langs dezelfde weg en dus stopten we deze maal wel ter hoogte van die kale heuvels.

Candy Cane Mountains

Daarna werd ook Besh Barmag aangedaan. Op de weg er naar toe zagen we monniksgieren neerstrijken in het landschap. Een reden om een nieuwe stop in te bouwen!

De vijfvingerrots van Besh Barmag

Nu een heiligdom naast de Kaspische Zee

Monniksgieren

Aan het heiligdom van Besh Barmag waar vele gelovigen naar toe komen om te bidden, aalmoezen uit te delen aan sukkelaars die er op de trappen zitten, gingen wij, buitenlandse vogelaars op zoek naar de gevederde bewoners. Dat er nogal wat zaten blijkt hieronder

Rotsklever

Rotsmus

Rotsmus

Rotsmus
Finsch' tapuit

Bonte tapuit

Zwartkopgors

Blauwe rotslijster

Aangekomen in het Nazli Bulag Hotel - weeral veel te vroeg - werden ons de kamers toebedeeld. Wij kregen er een met een groot gat in de vloer en zonder stromend water. Na het ons beklagen van deze toestand werd ons een andere kamer in een nieuwer gedeelte toegewezen. Ook hier was niet alles perfect in rode maar het was vele malen beter dat waar men ons eerst wilde in onderbrengen.

Later wandelden we in groep bergop naar een nog hoger gelegen dorpje waar we veel bekijks hadden en waar de lokale jeugd ons volgde. 

Deze avond kwamen we aan 143 soorten, m.a.w. we hadden vandaag 13 nieuwe soorten gezien. Goe bezig! Vermeldenswaard waren: lammergier, dwergarend, blauwe rotslijster, zwartkopgrasmus, Kaukasische tjiftjaf, rotsmusgrijze gors, rode wouw en monniksgier.

Please click on the image for a larger view!