vrijdag 23 mei 2014

Azerbeidzjan: dag 3

Na een vroegmorgenwandeling in de omgeving van ons hotel, langsheen de Kura River, trokken we verder zuidwaarts, richting Masally. Onderweg werd halt gehouden zodra er ook maar iets te zien was. We keken uit over steppes, wetlands, de Kaspische Zee.

Please click on the image for a larger view!

's Morgens achter ons hotel

Noordse (?) nachtegaal

Boerenzwaluw

Bonte kraai

Groenling

Tussen Salian en Bilasuvar, langsheen de A322, hielden we halt om uit te kijken over twee grote meren. Tientallen flamingo's fourageerden er. Door de telescoop werden ook verschillende eendensoorten ontdekt, o.a. een krooneend.

Water langs weerszijden van de weg

Flamingo's

Vale spotvogel

Wetlands

Kwartel (gekweekte)
Lokale dames

Karig middagmaal

Dagelijkse kleine klapekster

Koekoek

Kwak

Zomertortel

Masally hotel

Na het avondeten, in een restaurant vlak achter het hotel, staken we nog de straat over om een ijsje te kopen. Een dessert mocht er immers niet af in dat restaurant! Wat erger was: de kapper was al gesloten, de baard van drie dagen oud bleef dus staan ...

De lijst van de waarnemingen dikte aan en eindigde vandaag met 21 nieuwe soorten op 92. Wij zagen o.a. ooievaar, strandplevier, Balkankwikstaart, vale en grote vale spotvogel, buidelmees, flamingo ...


Please click on the image for a larger view!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten