zaterdag 30 november 2013

Een LIFER in Zeeland

Vandaag was ik op "tour" in Zeeland. Via Sluis en Oostburg reed ik naar de Westerscheldetunnel die vandaag uitzonderlijk tolvrij was. Blijkbaar had ik dat te danken aan Willem I (waarover wij scandeerden in 1830: "Wij willen Willem weg, wil Willem wijzer worden, wij willen Willem weer") die vandaag juist 200 jaar geleden ingehuldigd werd als "Soeverein Vorst" der Verenigde Nederlanden.

Bij het buitenkomen van de tunnel reed ik rechtsaf in de richting van Baarland. Immers, in de Sint-Jacobspolder aldaar was gisteren een grauwe franjepoot gemeld. Ter plekke stond er al een Nederlandse vogelaar foto's te nemen van het vogeltje zodat zoeken niet echt nodig was. Ik gebruikte de weide-afsluiting als steun en nam vele foto's van deze late doortrekker. Spijtig dat de zon zich achter de regenwolken schuil hield maar niet getreurd: dit was een LIFER voor mij!
Normaal trekt de grauwe franjepoot over Oost-Europa naar de zuidelijke overwinteringsgebieden. Het was dus heel uitzonderlijk deze vogel in Zeeland te zien. De rest van de dag bleef het uitzonderlijk rustig: ik nam geen foto's meer daar alles wat ik nog zag, ik al in betere (lees: zonniger) omstandigheden voor de lens kreeg. Zelfs vanuit de verzonken vogelkijkhut in Wissenkerke was niets bijzonders te zien. Later, tegen het einde van de dag kon ik nog een mooie zonsondergang vastleggen.Please click on the images for a larger view!

zondag 24 november 2013

Grootbroek in SAR

De titel heeft voor insiders geen geheim, voor leken echter betekent die niet veel. SAR staat voor Sint-Agatha-Rode, een dorp in Vlaams-Brabant, deelgemeente van Huldenberg die zelf paalt aan Overijse, Tervuren, Oud-Heverlee en Waals-Brabant (Nethen en Pécrot).

Het Grootbroek is een laaggelegen broek in de Dijlevallei met moerassen en vijvers en ligt aan de oostgrens van Sint-Agatha-Rode.

Daar was ik dus deze morgen, welbepaald in de uitkijktoren over het Grootbroek, op de tweede verdieping.Het was rustig op het water. Twee knobbelzwamen sliepen nog, de krak-, tafel-, berg-, slob-, kuif- en wilde eenden waren aan het fourageren. Twee nijlganzen landden tussen de meerkoeten en waterhoentjes op de linkervijver. Plots zag ik een bever overzwemmen in de rechter vijver, terwijl een ijsvogel wegvloog over het water. Die moet dicht tegen de toren gezeten hebben.

Maar mijn aandacht ging vooral naar het licht dat scheen tussen donkere wolken en het geheel in een mystieke sfeer dompelde. Met mijn kleine fototoestel legde ik dit vast.

Please click on the images for a larger view!

woensdag 20 november 2013

Gebouwen in Brussel

Deze morgen moest ik voor een boodschap in hartje Brussel zijn. Ik nam de metro in het station Roodebeek en stapte - na een overstap in Kunst-Wet - af in "den Botaniek". Kruidtuin is de Nederlandse naam van dit metrostration maar iedereen zegt "den Botaniek".

Van bij het buiten komen viel me onmiddellijk de Financietoren op. Nu ja, je kan er niet naast kijken. Met zijn 144m staat dit gebouw 2de op de lijst van de hoogste gebouwen van Brussel. Aan de andere kant van de straat, de Pachecolaan,  is Belfius gehuisvest in een gebouw die bijlange niet zo hoog is. De weerkaatsing van dit laatste in de hoge toren fotografeerde ik.


Wat verder in de Pachecolaan passeerde ik het stationsgebouw van Brussel-Congres. Bestaat die halte nog? Stappen daar nog pendelaars uit de trein? In elk geval het stationsgebouw was open.


Wat verder in de Berlaimontlaan staat het imposante gebouw van de Nationale Bank van België. Zou onze goudvoorraad daar liggen? Ik ben er wel zeker van dat ik gefilmd ben tijdens het fotograferen. Moest er nu iets gebeuren in de bank dan staat de staatsveiligheid binnen de kortste keren aan mijn deur.


Via de vele trappen in de Komidiantenstraat - Brussel is zoals Rome op 7 heuvels gebouwd - kwam ik op het Martelarenplein waar in het midden het monument voor de martelaren - die sneuvelden bij de Belgische revolutie in 1830 - staat en waar vele komedianten hun werkplek hebben, inzonderheid de Vlaamse Regering die nog wel eens de Vlamingen die in Brussel wonen, durft vergeten!


Achter het gebouw staat de Inno - herinner jou de brand in de Innovation in 1967 - en die geeft rechtstreeks toegang tot City 2, het grootste stedelijke shopping center van België met zijn 51.000 .Ik liep er rap door. Er is daar immers naast enkele eetgelegenheden (meestal van fastfood) en damesboetiekjes niet zo veel te zien (voor mannen). Toch stak ik mijn neus even binnen in de FNAC. Vlug keek ik even naar hun aanbod van Canon-lenzen. Zijn die daar duur zeg! Ik onmiddellijk naar buiten, de straat op. Vooraleer de metro te nemen in het station Rogier nam ik bovengronds nog een foto van de plaats waar eens aan de "Place Rogier" een multifunctioneel torengebouw stond bekend in de volksmond als de Martini-toren. Deze werd in 2006 afgebroken om plaats te maken voor de Rogiertoren (137m hoog en 3de hoogste gebouw in Brussel) die enkel gebruikt wordt door … Belfius!
Op de foto zie je links achter het hotel Crowne Plaza deze toren en rechts staat het zwarte "Convent Garden", een kantoorgebouw in gebruik door Europa met een hoogte van 100 m en voor een recordbedrag van 300 miljoen euro verkocht aan een Engelse investeringgroep.Please click on the images for a larger view!

zondag 17 november 2013

Een zondagmorgen in het Zoniënwoud

Deze morgen dacht ik even een rustige wandeling te maken in het Zoniënwoud. Daarvoor reed ik naar een plekje in Oudergem waar ik veilig mijn wagen kon parkeren: onder de autoweg E411. Maar dit was zonder de vele Brusselaars gerekend die hetzelfde idee hadden als ik. De parking was volzet, verschillende wagens stonden al niet-gereglementeerd geparkeerd in de omgeving. Men kwam er wandelen, joggen, fietsen, mountainbike, de chiro vervoegen, naar vogels kijken, de kleurrijke herfst fotograferen. En de zon scheen niet, het was eerder een grijze morgen.

Ik keerde dus om en reed naar de kleine parking van het Rood Klooster. Daar vond ik wel nog plaats. Het werd dus een wandeling langs de vijvers van de abdij. Ook hier liepen vele mensen rond maar ik nam rustig de tijd de vogels op het water te bekijken. De meest opvallende waarneming was die van 6 krooneenden, 4 mannetjes en 2 vrouwtjes.

Aan vogelfotografie kwam ik niet toe, 'k had enkel mijn verrekijker en mijn Ixus mee. Dat dit laatste echter ook toelaat mooie beelden te schieten kan je hieronder zien.

Meeuwenboom

Spechtinktzwam

Zoniënwoud

Please click on the images for a larger view!

woensdag 13 november 2013

De Demerbroeken

Het was lang geleden dat ik nog eens de Demerbroeken bezocht in Testelt. Op Google Earth zijn de vijvers aldaar beter bekend onder de naam Vierkensbroek.

Het was er rustig vandaag. Buiten wat wilde eenden en meerkoeten zaten enkele krakeenden op het water en een enkele wintertaling. Maar de zon ging zachtjes onder en zorgde voor een prachtige gouden gloed op het water. Het spreekt vanzelf dat een groot aantal foto's genomen werd.

Krakeend

Meerkoet

Krakeenden

Krakeend

Krakeend

Wintertaling


Please click on the images for a larger view!


maandag 11 november 2013

Met MERGUS aan het Lauwersmeer

Samen met 11 andere vogelaars - allemaal symphatisanten van MERGUS - vertrokken we op woensdagavond 6 november naar het Lauwersmeer in Nederland. Rond 23u00 kwamen we aan in ons verblijf "Ald Syl" in Kollum.

Ons verblijf

's Anderendaags 7 november reden we rond het Lauwersmeer. We bezochten de Pomp, Kollumerwaard, het Jaap Deensgat, Suyderoogh, de haven van Lauwersoog  en op de terugweg de Ezumakeeg. We zagen duizenden vogels, we telden o.a. 26.000 brandganzen. Meer dan 500 rotganzen zagen we voorbij trekken, 100 eidereenden pleisterden in de haven.

Een streepje rotganzen

Observatietoren Suyderoogh

De dag nadien, op vrijdag, gingen we eerst en vooral op zoek naar de grote grijze snip in de Bantpolder. Lang moesten we niet zoeken of we kregen deze zeldzame voor onze lens.

Grote grijze snip

Op de middag waren we in Paesens-Moddergat, 2 dicht bij elkaar gelegen dorpen die één gemeenschap vormen. In het eerste liepen we over de dijk en zagen er ondermeer 70 fraters en 3 sneeuwgorzen. In Moddergat smaakte de groentesoep zeer lekker.

Daarna deden we nog Nes aan, het Wierumerwad en reden we langsheen de Waddenzee. We telden nog 17 strandleeuwerikken, meer dan 500 bergeenden en 6000 brandganzen, 16 buizerds, 750 wulpen, …

Zaterdag 9 november vertrokken we om 8u30 in de richting van de Duitse grens. Eerst deden we het industrieterrein in de haven van Eemshaven aan. We hoopten daar de Grote pieper te vinden die daar eerder gemeld was maar … hij was niet thuis! Na wat zeetrek met o.a. zwarte ze-eenden, rotganzen, kuif-, berg- en eidereenden belanden we via Pieterburen in het "Grand Café 'l Lokaal" in Delfzijl waar we onze picknick verorberden.

Grand Café 't Lokaal, Delfzijl

Na de middag reden we via de polder Breebaart  (met zeearend, groenpootruiter, zwarte ruiter, tureluur, baardmannetje) naar Termunten waar we aan de "Buitenplaats Reidehoeve" een lange wandeling deden langsheen de Dollard. Zo'n 20.000 bonte strandlopers zaten op hun HVP (hoogwatervluchtplaats) samen met veel zilverplevier.

Vandaag ging het naar de Duitse grens waar we een bezoek brachten aan de "Kiekkaaste", de enige buitendijkse vogelkijkhut in Nederland. We telden er 3 man blauwe kiekendief en 3 ex. in vrouwtjeskleed.

De Kiekkaaste


's Avonds bij de aperitief telden we 75 soorten waarvan 7 nieuwe voor die dag. De teller kwam daarmee op105 soorten.

 Op zondag 10 november reden we langsheen de rechterkant van het Lauwersmeer (met stops aan De Pomp en aan het Kollumerwaard) naar  het haventje van Lauwersoog. Na wat zoeken vonden we daar een juveniele kuifaalscholver met rode pootring (Code SEU, geringd in Schotland op Fair Isle).

Na het middageten in Anjum bezochten we de polders van dit oude Friese dorp. Buiten de vele ganzen op de velden werd ook een late Noordse stern opgemerkt. Daarna gingen we trektellen in Holwert, op de parking van de overzetboot naar Ameland.

Trektellen op de parking

We zager er Grote zee-eend, drieteenmeeuw, middelste jager, kleine jager, zwarte zee-eend, dwergmeeuw, paarse strandloper, rosse grutto, rotganse, bonte strandloper en … ruw geschat zo'n 1300 eidereenden! Op de terugweg zagen we nog 11 blauwe kiekendieven en 3 buizerds samen in één veld!

Op maandag 11 november (geen feestdag in Nederland) reden we terug naar België. We hielden halt aan de Oostvaardersplassen in Flevoland, dicht bij Lelystad. Vanop de Praambult hadden we een enig zicht op de "Nieuwe Wildernis" met zijn duizenden bewoners (edelherten, konnikpaarden, Schotse highlanders, vossen en allerlei vogels.

Kijkhut "De Zeearend"


Tijdens een wandeling, met bezoek aan de kijkhut "De Zeearend" konden we nog 10 nieuwe vogelsoorten op onze waarnemingenlijst bijschrijven (nonnetje, grote gele kwikstaart, zanglijster, grote lijster, keep, boomleeuwerik, tjiftjaf, matkop, klapekster en raaf). Op 't Bovenwater vond Johan nog een kuifduiker zodat we onze lijst afsloten met 124 waargenomen soorten! Uitermate tevreden reden we terug naar het Brugse waar we rond 18u00 aankwamen.

Een uitgebreider verslag kan je lezen op de website van onze vogelwerkgroep Mergus.


Please click on the images for a larger view!


maandag 4 november 2013

Fototentoonstelling in Brussel

Deze namiddag ben ik even tot in het centrum van Brussel geweest. In de Sint-Gorikshallen loopt er nu een fototentoonstelling georganiseerd door Brusselse afdeling van Natagora - de franstalige zuster van Natuurpunt - omtrent de biodiversiteit langsheen de Zenne. Een maand geleden had ik twee foto's ingediend voor de fotowedstrijd. En nu waren er 40 foto's geselecteerd voor deze tentoonstelling. Uit die foto's zou de jury dan later de prijzen toekennen. Ik was dus uitermate nieuwsgierig of mijn foto's het zouden gehaald hebben.

Met enige fierheid zag ik onmiddellijk een foto van mij hangen. "Tout droit", een foto van een slak die recht omhoog kruip op een bloemenstengel was geselecteerd!

Foto 1

Enkele meters verder ontdekte ik ook mijn andere foto: "Arlequin", een macrofoto van de buikzijde van een pyjamawants, in 't Frans "une punaise arlequin".

Foto 2

Mijn twee foto's waren bij de veertig laatste. Hopelijk behaal ik toch een goed resultaat bij de prijsuitreiking. Ik kijk er ongeduldig naar uit!

Bij het buiten komen viel mijn oog op het prachtige licht (van de ondergaande zon) op de toren van het fameuze stadhuis. Ik kon het niet laten en haalde mijn IXUS boven.

Toren stadhuis Brussel


Ik nam de metro naar huis en … ik was niet alleen. Het was ondertussen rush hour!

In de metro

Please click on the images for a larger view!


zondag 3 november 2013

Met de NFBO op stap

Ik heb er al over geschreven in deze blog: de NFBO zijn de NATUURFOTOGRAFEN BRUGS OMMELAND. En de leden van deze vereniging komen elke maand samen op de eerste zondag van de maand om gezamenlijk op een vooraf bepaalde plaatsen mooie natuuropnamen te maken die ze dan de vrijdag die daarop volgt samen bespreken.

Michel en Roland


Vandaag hadden we elkaar rendez-vous gegeven op het strand van Raversijde, kant Middelkerke. Er werd verwacht daar verschillende strandlopertjes te kunnen fotograferen. Maar buiten de normaal aanwezige vogels (kokmeeuw, zilvermeeuw, steenloper, scholekster) was er niet veel te zien. Drieteenstrandlopers trokken onze aandacht. Maar ook enkele vogels die overvlogen trachtten we te portretteren: 3 bergeenden en twee juveniele jan-van-genten.

Zilvermeeuw

Steenloper

Drieteenstrandloper

Jan-van-gent

Achteraf reden we nog naar de Oosteroever van Oostende. Daar kon ik nog een klein vogeltje fotograferen. Eerst dacht ik aan een gele kwikstaart maar het bleek een oeverpieper te zijn. Deze vogel broedt in het noorden van Europa op rotskusten en op eilanden en overwintert aan de kusten van West-Europa (incl. België en Nederland).

OeverpieperPlease click on the images for a larger view!