zondag 3 november 2013

Met de NFBO op stap

Ik heb er al over geschreven in deze blog: de NFBO zijn de NATUURFOTOGRAFEN BRUGS OMMELAND. En de leden van deze vereniging komen elke maand samen op de eerste zondag van de maand om gezamenlijk op een vooraf bepaalde plaatsen mooie natuuropnamen te maken die ze dan de vrijdag die daarop volgt samen bespreken.

Michel en Roland


Vandaag hadden we elkaar rendez-vous gegeven op het strand van Raversijde, kant Middelkerke. Er werd verwacht daar verschillende strandlopertjes te kunnen fotograferen. Maar buiten de normaal aanwezige vogels (kokmeeuw, zilvermeeuw, steenloper, scholekster) was er niet veel te zien. Drieteenstrandlopers trokken onze aandacht. Maar ook enkele vogels die overvlogen trachtten we te portretteren: 3 bergeenden en twee juveniele jan-van-genten.

Zilvermeeuw

Steenloper

Drieteenstrandloper

Jan-van-gent

Achteraf reden we nog naar de Oosteroever van Oostende. Daar kon ik nog een klein vogeltje fotograferen. Eerst dacht ik aan een gele kwikstaart maar het bleek een oeverpieper te zijn. Deze vogel broedt in het noorden van Europa op rotskusten en op eilanden en overwintert aan de kusten van West-Europa (incl. België en Nederland).

OeverpieperPlease click on the images for a larger view!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten