donderdag 31 oktober 2013

Futen op de Spuikom

Het gebeurt slechts tweemaal per jaar dat men alle futen - met uitzondering van de dikbekfuut - kan zien op de Spuikom te Oostende. Ik ging vandaag even kijken en ja hoor, ze waren alle aanwezig. In volgorde van de ANWB-gids zijn dit: kuifduiker, geoorde fuut, dodaars, fuut en roodhalsfuut.

Futen en dodaars zien we regelmatig, een geoorde fuut is al iets moeilijker maar zij die langs de kust de grote plassen gedetailleerd bekijken zullen ook af en toe een of meerdere geoorde futen kunnen waarnemen. Zeldzamer zijn de kuifduiker en de roodhalsfuut.

Ik had het geluk de 5 soorten vandaag te kunnen zien op de Spuikom. Graag had ik ze alle gefotografeerd maar zij zelf en ook het weer werkten niet mee. Wat ik wel portretteerde zie je hieronder. Klik maar even op de foto's.


Geoorde fuut

Roodhalsfuut

Aalscholver

Please click on the images for a larger view!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten