donderdag 31 juli 2014

Mode in 't zand

Op deze laatste dag van de hooimaand reed ik 's morgensvroeg naar de Uitkerkse Polder. In De Haan stond ik voor het rood licht. Vanuit de wagen nam ik een eerste foto. Het is immers niet gemakkelijk dit gebouwtje te fotograferen zonder muggles!

De Haan
Het was eerder rustig in de polders. Op de plas zat er geen enkele vogel, in de naastgelegen weide een eenzame kievit en wat verder een kleine zilverreiger.

Kievit

Kleine Zilverreiger
's Namiddags ging in stappen in de Zwinbosjes. Het was aangenaam wandelweer. Nu dat het Zwin zelf volledig hertekend wordt en het door de werken niet te bereiken is met de wagen raakte ik die kwijt in de Bronlaan in Knokke-Heist en hoefde ik daar enkel de straat over te steken om via een houten pad langsheen 2 poelen in de duinen van het Zwin te komen.

De Zwinduinen

Zadelzwam (?) langs het pad

Gans onverwacht stootte ik op een fotoshoot van een modeontwerper. J.C. Merckx schikte de koorden van zijn ontwerp rond een bevallig model, die - zoals bleek uit een gesprek - de dochter was van de fotografe. De jurk van gevlochten koorden was het ontwerp voor zijn eindwerk.

Een rekwisiet voor de fotoshoot

Model met ontwerp

Ik liet al vlug deze 3 mensen verder werken, wenste J.C. veel succes toe en wandelde verder, duin op, duin af. Mijn interesse ging immers meer uit naar de vogeltjes, de vlinders en andere insecten, alhoewel dat model er best wezen mocht. Met mijn fototoestelletje - een Canon Ixus 127 gekocht in de Aldi - kon ik, na enkele mislukte opnames, toch een groepje heivlinders fotograferen.

Heivlinders
Zicht op het Zwin

Mijn wandeling eindigde aan de afsluiting van het Zwin zelf. Ik keek uit over de grote plas waar op een nieuw aangelegd eiland veel vogels zaten: allerlei meeuwen, sternen (grote sternen en visdiefjes) en tientallen steltlopers, o.a. een groep van 29 lepelaars. Daarna werd het tijd om terug te wandelen.


Please click on the image for a larger view!

woensdag 30 juli 2014

Een slangenarend in Kalken

Reeds 16 dagen werd elke dag een slangenarend waargenomen in de Scheldevallei in Kalken, deelgemeente van Laarne. Vandaag ging ik even kijken. M & M vergezelden mij.

Daar waar het Asselstraatje overgaat in de Bellestraat zagen we al een aantal auto's staan. We vervoegden de aanwezige vogelaars en kort nadien zagen we voor het eerst de slangenarend zweven, ver van ons. Zonder ook maar eenmaal met de vleugels te slaan, liet hij zicht drijven op de warme thermiek.


Ik had voor deze zeldzame vogel te fotograferen mijn zwaarste gerief mee: op mijn statief, een Gitzo GT3541XLS, stond mijn grootste lens.  Toen de slangenarend nogmaals overvloog kon ik een aantal mooie foto's van hem maken.We bleven nog geruime tijd staan terwijl hij boven onze hoofden bleef zweven. Eenmaal zagen we hem in 3 tijden naar beneden duiken maar terug zat hij te ver weg. We hoopten dat hij nog naar zijn geliefkoosde pleisterplek in een hoge boom zou komen maar dat was niet het geval.

Het weer was uitstekend en we kregen dorst. Op de terras van een lokaal café bestelden we 2 cola's en 1 Vedett. €3,30 zie de waardin wat ik echt niet kon geloven! Om de hoek op de zijgevel hing een grote prijslijst. Niet te verwonderen dat daar zo'n 30 personen zaten zo midden in de namiddag ... Waar vind je bv. nu nog een Duvel voor €1,50?!? In "De Schorpioen"!Please click on the image for a larger view!


dinsdag 29 juli 2014

Kleine parels aan de kust

Een paar dagen geleden, meer bepaald op 26 juli, nam ik deel aan een natuurwandeling op de Oosteroever van Oostende. Paul, onze gids opende voor de deelnemers het poortje naar het afgesloten natuurgebiedje "De Batterij Hundius".  Niet alleen de fauna en flora kwam ter sprake, ook de geschiedenis van het gebied werd ons haarfijn uitgelegd.

Paul Hundius was tijdens de Grote Oorlog commandant van een Duitse duikboot die op 18 september 1918 gekelderd werd door Britse dieptebommen. De batterij werd gebouwd door Oekraïense en Russische krijgsgevangenen. Vier kazematten - drie op één rij, de vierde ligt wat meer landinwaarts - met evenveel munitiebunkers werden gestuurd vanuit een centrale vuurleidingspost. De batterij kwam echter nooit tussen in de verdediging bij de opmars van de geallieerde legers.

In 1950 bouwde de Belgische Zeemacht daar ook nog een communicatiestation. Nu is het gebied dus volledig omheind en in handen gegeven van Natuurpunt Middenkust.

Rechts een van de kazematten

Geschutskoepel

Graffiti op personeelsbunker

Overzichtsfoto

Natuurbeleving

Vandaag 29 juli was ik in De Haan om er een natuurwandeling te maken in "De Zandpanne", een andere kleine parel aan onze kust. Johnny, de conservator leidde er ons rond, een groepje van  vijf personen!

Het gebied is een heel afwisselend landschap van duinbos, reliëfrijke duinen en enkele vochtige duinvalleien met twee plasjes. Door de aanwezigheid van heel wat lychenen en mossen is het een zeer kwetsbaar reservaat dat dan ook niet toegankelijk is zonder gids.

Natuurbeleving

Kwetsbare duinen

Ik noteerde tijdens de wandeling: tjiftjaf, zwartkop, gaai, buizerd, groene specht en sperwer. Ik zag zomersneeuw, klein leermos, gevorkt heidestaartje, een duinsabelsprinkhaan en last but not least een blauwvleugelsprinkhaan.

Please click on the image for a larger view!


maandag 21 juli 2014

Nationale feestdag

Op deze heugelijk dag (althans voor zij die nu juist één jaar hun job uitoefenen) had ik 's morgenvroeg in de Uitkerkse Polder een leuke ontmoeting. Een jonge vos was zo nieuwsgierig dat hij tot op 1 meter van mij kwam. Veel te dicht om foto's te kunnen nemen, ik stond daar met mijn 500mm! Ik probeerde zo stil mogelijk te blijven staan en kon toen ie weg wandelde toch nog onderstaande foto nemen.


Na nog even gekeken te hebben in de vogelkijkhut achter Groenwaecke -  er zat niets op de plas aldaar - bezocht ik ook nog de twee andere hutten. Daar had ik meer geluk. Kijk maar even naar de bloemlezing hieronder!

Zwarte ruiter

Groenpootruiter

Grutto

Kemphaan

Kluut

Lepelaars

Watersnip

Witgat

Steltkluut

Kleine karekiet

Rietzanger

Please click on the image for a larger view!
dinsdag 15 juli 2014

Kleintjes groot brengen

Daarom draait alles in de natuur: zorgen voor de voortplanting. Bij de vogels is dit een zware taak. De opgroeiende jongen zitten bijna voortdurend te roepen om voedsel. En de oudervogels vliegen aan en af. Ze brengen steeds wat lekkers mee: een zaadje, een vrucht, een visje, een muis. Ja, smaken verschillen nu eenmaal ...

Grasmussen

Kneus

Spreeuwen

Ransuil

Visdiefjes


Please click on the image for a larger view!