vrijdag 21 maart 2014

Goe weer aan zee?

Gisteren, zo juist op de middag, kwamen we aan in Bredene. Het was schitterend weer: een blauwe hemel en zachte temperaturen. 's Namiddags ging ik op stap: van de Schorreweiden in Stalhille, dan langs de weiden Pompje (Oudenburg) naar de achterhaven van Oostende en zo naar de Spuikom van Bredene. Of is die van Oostende?

Om het even. Van bij de aankomst aldaar zag ik twee vogels dicht bij elkaar op de Spuikom zwemmen.  Het was een geoorde fuut en een kuifduiker! Wat later kwam nog een tweede kuifduiker dicht bij deze twee vogels zwemmen maar deze was niet bereid tot een triootje en hij verdween terug in de nadere richting.

Geoorde fuut en kuifduiker

Aan de andere kant van de Spuikom, daar waar nu eilandjes gebouwd zijn om er hopelijk de sternen te zien broeden, kregen we plots een topper in zicht. Natuurlijk nam ik een foto.

Topper

Vandaag was het weer echter niet zo goed: het regende! Maar dit hield mij net tegen om naar de Uitkerkse polders te rijden en daar op zoek te gaan naar vogeltjes in de regen. Wat ik zag en hoe ik het beleefde kan je hieronder zien. Alle foto's zijn genomen vanuit mijn mobiele schuilhut. Ik zat in het droge, de vogeltjes niet ...

Brandganzen

Dodaars

Grutto

Grutto

Grutto

Tureluur

Wintertaling


Please click on the images for a larger view!


dinsdag 18 maart 2014

Bijzondere vogels in Brussel

De titel doet waarschijnlijk de oogleden van vele ornithologen fronsen: welke speciale vogels zitten er dan wel in Brussel? Ik kan kort zijn: het zijn al exoten! Niets bijzonder dus en toch: het zijn andere vogels dan deze die wij, vogelspotters, gewoonlijk spotten.

Het begon tijdens een wandeling langs een van de vijvers van het park van Woluwe (op grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe). Het viel me op dat er al waterhoentjes, meerkoeten en zelfs één knobbelzwaan op nest zaten. Te midden op het water zaten verschillende kuifeenden, zowel mannetjes als vrouwtjes. Toch zat een bijzondere eend tussen. Ik herkende ze aan het witte achterste, juist onder de staart: dit was een witoogeend, een vrij kleine eend die meestal solidair waar te nemen is gedurende het winterhalfjaar en die tussen de vrouwtjes kuifeend bijna niet opvalt. Ik ging rond de vijver en kon dit beestje via de andere oever redelijk dicht benaderen en daar nam ik volgende foto.

Witoogeend

Langs de rand van een andere vijver wat verder in dit mooie park zat een vrouwtje magelhaengans. Nog zo'n exoot die hier vroeger samen met haar witte mannetje zat. Waar zou die nu verbleven zijn?

Magelhaengans (vr.)

Ik wandelde verder door het park. Ik zag en hoorde vele inheemse vogeltjes (boomklever en -kruiper, tjiftjaf, kool- en pimpelmees, heggenlus, grote gele kwikstaart, grote bonte specht, enz.). Een hoog gekrijs deed me opkijken: een halsbandparkiet zat een paar meter boven mij in een boom. Deze verwilderde kooivogel heeft zich enorm goed aangepast aan ons klimaat en vergroot zijn verspreidingsgebied steeds maar verder uit. Elke 2 jaar verdubbelt de totale parkietenpopulatie!

Halsbandparkiet

Tot die populatie behoren nog 2 andere soorten: de alexander- en de monniksparkiet. Deze laatste vind je enkel in het park van Vorst en op het Guido van Arezzoplein in Ukkel. Ze eten vaak tussen de duiven op de grond, in tegenstelling tot de 2 andere soorten die meestal in de bomen blijven. Ze leven onafhankelijk van de 2 andere soorten en bouwen hun eigen nest. Dit kan een diameter hebben van 2 tot 4 meter! Ze leven daarin met verschillende koppeltjes maar hebben elk hun eigen ingang. Van het park spoorde ik naar vermelde plein om een paar foto's te nemen.

Monniksparkiet


Appartementsgebouw

De alexanderparkieten moet ik nog gaan zoeken (in het Duden- of Boudewijnpark) maar daarvoor had ik vandaag de tijd niet meer. Met de tram en de metro (in Montgomery moest in overstappen) kwam ik vlug terug in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Station Montgomery

Van tram 44 naar lijn 1


Please click on the images for a larger view!


woensdag 12 maart 2014

Natuurreservaat de Bourgoyen in Gent

"Shame on you" zei iemand me toen ik hem vertelde dat ik nog nooit in de Bourgoyen geweest was. Dus bracht ik daar vandaag verandering in: ik trok een ganse dag uit en ging op stap in de Ossemeersen. Nadat ik daar een paar uren verbleef bleek dat de reeds vermelde persoon meer dan gelijk had. Zoals een franstalige natuurfotograaf me daar zei: "C'est un vrai paradis!". Maar genoeg woorden, beelden spreken immers meer ...

Bourgoyen

Bourgoyen

Baardman

Blauwe reiger

Blauwe reigers

Blauwe reiger

Fuut

Kievit

Krakeend (m)

Krakeend (v)

Rietgors

Scholekster

Smient

Winterkoning

Wintertaling (m)

Wintertaling (v)

Zwarte ibis


Please click on the images for a larger view!


maandag 10 maart 2014

Het Woluwepark

Op grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe, een van de 19 gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, ligt het "Parc de Woluwé", in het Nederlands het Woluwepark. Ik woon niet zo ver af, zo'n 10 min langs de Woluwedallaan tot aan de Tervurenlaan en daar dan de Boulevard du Souverain in. Het is een groene oase met diepe valleien en grote vijvers die op een zonnige zondagnamiddag honderden mensen aantrekken.

Ik ga liefst op een werkdag daar even wandelen, eerst langsheen de vijvers - altijd goed voor iets interessant - en dan door de bossen met zeer veel dood hout op zoek naar eekhoorns maar nog meer naar de kleine, de middelste, de grote en de groene spechten! Kool-, pimpel- en staartmezen zie je er altijd, boomklevers en -kruipers ook, kuif- en wilde eenden, meerkoeten en waterhoentjes maar ook exoten als grote Canadese ganzen of nog Nijlganzen die op de vijvers zitten. Eén of twee Magelhaenganzen kan je er vinden en - althans volgens de gemelde waarnemingen - ook witoogeend, alhoewel ik die er nog niet zag.

Magelhaengans

Krooneend

Boomklever

Boomkruiper

Eekhoorn

Eekhoorn

Roodborsttapuit

Please click on the images for a larger view!

woensdag 5 maart 2014

Een glooiend landschap

Als je op de E40 rijdt van Brussel naar Luik zie je aan de rechterkant een glooiend landschap met weinig bewoning voorbij schuiven. Het is een opeenvolging van bewerkte velden en akkers met enkele weiden.  Juist voorbij de afrit Bertem zie je het plateau van Leefdaal, dan passeer je Heverleebos, en na Bierbeek rij je op grondgebied van Hoegaarden met het plateau van Outgaarden. Iets verder zit je al in Wallonië.

Dit uitgestrekte landschap trekt natuurlijk veel roofvogels aan. Bijna bestendig zweven boven die plateaus buizerds maar ook kiekendieven. Ik zag er al zowel de bruine, als de blauwe en de steppenkiekendief! Op het hoogste punt van die plateaus heb je een vrij zicht over 360°!

Blauwe kiekendief

Vandaag zweefde een blauwe kiekendief (een vrouwtje of een juveniele vogel?) over het plateau van Leefdaal. Al vlug werd hij/zij gemobd door een zwarte kraai tot hij/zij het op de heupen kreeg en door een handig manoeuvre zelf deze vogel kon wegjagen. Mooi om volgen.

Enkele minuten later vlogen er drie buizerds boven mijn hoofd. Ze speelden met elkaar en riepen bestendig. Ook de "witte" buizerd was van de partij. Die had ik al eerder gefotografeerd. Ik concentreerde me nu op een ander exemplaar.


Twee maal dezelfde buizerd

Maar ook kleine zangvogeltjes trokken mijn aandacht. In een struweel zaten tientallen geel- en rietgorzen. Tussen deze vogeltjes in zat hier en daar ook een ringmus!

Geelgors

Rietgors

Ringmus

Please click on the images for a larger view!


zondag 2 maart 2014

Via Dreischor, Bruinisse en Viane terug naar huis

Deze morgen na een uitgebreid ontbijt afscheid genomen van onze gastvrouw Ria en haar man Hans. In de werkhaven van Zonnemaire even rondgereden, terug een groot aantal middelste zaagbekken gezien samen met ongeveer een 20-tal dodaars. Vandaar op Dreischor gereden.

Ringhuis

Sint-Adriaanskerk

Dit ringdorp bestaat uit een ring van bebouwing rondom een centraal punt, hier de Sint-Adriaanskerk. Het is een van de weinige dorpen waar de gracht rond de kerk nog niet gedempt is. Wij wandelden rond de kerk en zagen o.a. de Opzetterij, een ministerieel vergunninghoudend prepareerbedrijf!

De gracht rond de kerk

We volgden verder zo goed mogelijk de oever van het Grevelingenmeer, passeerden Sirjansland en Bruinisse. We reden de Zuidweg op langs de kust en hielden halt op het einde er van. We keken uit over de slikken en schorren van Viane met grote oestervelden maar ... vonden er weinig vogels.

Oestervelden

Op de middag belandden we terug in de Heerenkeet voor iets kleins, ik nam een salade met gerookte vissoorten. Best lekker hoor. Nu konden we zien hoe uniek de ligging is van dit restaurant zo aan de Oosterschelde. Dat moet hier best druk zijn tijdens de zomermaanden.

Terug in de Heerenkeet

We vervolgden onze weg en speurden naar nieuwe soorten zowel op de Flaauwers Inlaag als op de Weversinlaag. Via de Stolpweg reden we langs de Schelphoek en zo naar de Plompe Toren. Een lepelaar poseerde hier mooi voor onze fotograaf. Via Burghsluis, een buurtschap, bereikten we de Pijlerdam die we dan ook opreden met bestemming Brugge. Aan Neeltje Jans stopten we nog even en zagen er tussen de mosselbanken 10 eiders, 8 man en 2 vrouw. We beschouwden dit als een mooie afsluiter van een super weekend.  

Voornaamste waarnemingen: grote bonte specht, middelste zaagbek, dodaars, watering, lepelaar, edelhert, veldleeuwerik, blauwe kiekendief, zwarte ruiter, kleine zilverreiger, boomkruiper, eider.


Please click on the images for a larger view!