dinsdag 18 maart 2014

Bijzondere vogels in Brussel

De titel doet waarschijnlijk de oogleden van vele ornithologen fronsen: welke speciale vogels zitten er dan wel in Brussel? Ik kan kort zijn: het zijn al exoten! Niets bijzonder dus en toch: het zijn andere vogels dan deze die wij, vogelspotters, gewoonlijk spotten.

Het begon tijdens een wandeling langs een van de vijvers van het park van Woluwe (op grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe). Het viel me op dat er al waterhoentjes, meerkoeten en zelfs één knobbelzwaan op nest zaten. Te midden op het water zaten verschillende kuifeenden, zowel mannetjes als vrouwtjes. Toch zat een bijzondere eend tussen. Ik herkende ze aan het witte achterste, juist onder de staart: dit was een witoogeend, een vrij kleine eend die meestal solidair waar te nemen is gedurende het winterhalfjaar en die tussen de vrouwtjes kuifeend bijna niet opvalt. Ik ging rond de vijver en kon dit beestje via de andere oever redelijk dicht benaderen en daar nam ik volgende foto.

Witoogeend

Langs de rand van een andere vijver wat verder in dit mooie park zat een vrouwtje magelhaengans. Nog zo'n exoot die hier vroeger samen met haar witte mannetje zat. Waar zou die nu verbleven zijn?

Magelhaengans (vr.)

Ik wandelde verder door het park. Ik zag en hoorde vele inheemse vogeltjes (boomklever en -kruiper, tjiftjaf, kool- en pimpelmees, heggenlus, grote gele kwikstaart, grote bonte specht, enz.). Een hoog gekrijs deed me opkijken: een halsbandparkiet zat een paar meter boven mij in een boom. Deze verwilderde kooivogel heeft zich enorm goed aangepast aan ons klimaat en vergroot zijn verspreidingsgebied steeds maar verder uit. Elke 2 jaar verdubbelt de totale parkietenpopulatie!

Halsbandparkiet

Tot die populatie behoren nog 2 andere soorten: de alexander- en de monniksparkiet. Deze laatste vind je enkel in het park van Vorst en op het Guido van Arezzoplein in Ukkel. Ze eten vaak tussen de duiven op de grond, in tegenstelling tot de 2 andere soorten die meestal in de bomen blijven. Ze leven onafhankelijk van de 2 andere soorten en bouwen hun eigen nest. Dit kan een diameter hebben van 2 tot 4 meter! Ze leven daarin met verschillende koppeltjes maar hebben elk hun eigen ingang. Van het park spoorde ik naar vermelde plein om een paar foto's te nemen.

Monniksparkiet


Appartementsgebouw

De alexanderparkieten moet ik nog gaan zoeken (in het Duden- of Boudewijnpark) maar daarvoor had ik vandaag de tijd niet meer. Met de tram en de metro (in Montgomery moest in overstappen) kwam ik vlug terug in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Station Montgomery

Van tram 44 naar lijn 1


Please click on the images for a larger view!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten