maandag 11 november 2013

Met MERGUS aan het Lauwersmeer

Samen met 11 andere vogelaars - allemaal symphatisanten van MERGUS - vertrokken we op woensdagavond 6 november naar het Lauwersmeer in Nederland. Rond 23u00 kwamen we aan in ons verblijf "Ald Syl" in Kollum.

Ons verblijf

's Anderendaags 7 november reden we rond het Lauwersmeer. We bezochten de Pomp, Kollumerwaard, het Jaap Deensgat, Suyderoogh, de haven van Lauwersoog  en op de terugweg de Ezumakeeg. We zagen duizenden vogels, we telden o.a. 26.000 brandganzen. Meer dan 500 rotganzen zagen we voorbij trekken, 100 eidereenden pleisterden in de haven.

Een streepje rotganzen

Observatietoren Suyderoogh

De dag nadien, op vrijdag, gingen we eerst en vooral op zoek naar de grote grijze snip in de Bantpolder. Lang moesten we niet zoeken of we kregen deze zeldzame voor onze lens.

Grote grijze snip

Op de middag waren we in Paesens-Moddergat, 2 dicht bij elkaar gelegen dorpen die één gemeenschap vormen. In het eerste liepen we over de dijk en zagen er ondermeer 70 fraters en 3 sneeuwgorzen. In Moddergat smaakte de groentesoep zeer lekker.

Daarna deden we nog Nes aan, het Wierumerwad en reden we langsheen de Waddenzee. We telden nog 17 strandleeuwerikken, meer dan 500 bergeenden en 6000 brandganzen, 16 buizerds, 750 wulpen, …

Zaterdag 9 november vertrokken we om 8u30 in de richting van de Duitse grens. Eerst deden we het industrieterrein in de haven van Eemshaven aan. We hoopten daar de Grote pieper te vinden die daar eerder gemeld was maar … hij was niet thuis! Na wat zeetrek met o.a. zwarte ze-eenden, rotganzen, kuif-, berg- en eidereenden belanden we via Pieterburen in het "Grand Café 'l Lokaal" in Delfzijl waar we onze picknick verorberden.

Grand Café 't Lokaal, Delfzijl

Na de middag reden we via de polder Breebaart  (met zeearend, groenpootruiter, zwarte ruiter, tureluur, baardmannetje) naar Termunten waar we aan de "Buitenplaats Reidehoeve" een lange wandeling deden langsheen de Dollard. Zo'n 20.000 bonte strandlopers zaten op hun HVP (hoogwatervluchtplaats) samen met veel zilverplevier.

Vandaag ging het naar de Duitse grens waar we een bezoek brachten aan de "Kiekkaaste", de enige buitendijkse vogelkijkhut in Nederland. We telden er 3 man blauwe kiekendief en 3 ex. in vrouwtjeskleed.

De Kiekkaaste


's Avonds bij de aperitief telden we 75 soorten waarvan 7 nieuwe voor die dag. De teller kwam daarmee op105 soorten.

 Op zondag 10 november reden we langsheen de rechterkant van het Lauwersmeer (met stops aan De Pomp en aan het Kollumerwaard) naar  het haventje van Lauwersoog. Na wat zoeken vonden we daar een juveniele kuifaalscholver met rode pootring (Code SEU, geringd in Schotland op Fair Isle).

Na het middageten in Anjum bezochten we de polders van dit oude Friese dorp. Buiten de vele ganzen op de velden werd ook een late Noordse stern opgemerkt. Daarna gingen we trektellen in Holwert, op de parking van de overzetboot naar Ameland.

Trektellen op de parking

We zager er Grote zee-eend, drieteenmeeuw, middelste jager, kleine jager, zwarte zee-eend, dwergmeeuw, paarse strandloper, rosse grutto, rotganse, bonte strandloper en … ruw geschat zo'n 1300 eidereenden! Op de terugweg zagen we nog 11 blauwe kiekendieven en 3 buizerds samen in één veld!

Op maandag 11 november (geen feestdag in Nederland) reden we terug naar België. We hielden halt aan de Oostvaardersplassen in Flevoland, dicht bij Lelystad. Vanop de Praambult hadden we een enig zicht op de "Nieuwe Wildernis" met zijn duizenden bewoners (edelherten, konnikpaarden, Schotse highlanders, vossen en allerlei vogels.

Kijkhut "De Zeearend"


Tijdens een wandeling, met bezoek aan de kijkhut "De Zeearend" konden we nog 10 nieuwe vogelsoorten op onze waarnemingenlijst bijschrijven (nonnetje, grote gele kwikstaart, zanglijster, grote lijster, keep, boomleeuwerik, tjiftjaf, matkop, klapekster en raaf). Op 't Bovenwater vond Johan nog een kuifduiker zodat we onze lijst afsloten met 124 waargenomen soorten! Uitermate tevreden reden we terug naar het Brugse waar we rond 18u00 aankwamen.

Een uitgebreider verslag kan je lezen op de website van onze vogelwerkgroep Mergus.


Please click on the images for a larger view!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten