vrijdag 28 november 2014

Een grijze drongo in Qatbit??

Deze morgen ontbeten wij op de binnenkoer van ons motel. We waren voorbije nacht de enige bezoekers. Ik had 's avonds nog mijn broek gewassen, ik had er cola op gemorst. Ik hing ze te drogen aan de waslijn van 't hotel en 's morgens was ze droog. Geen wonder, de temperatuur zakte daar 's nachts ook niet onder de 25° C!

Binnenkoer

Deze morgen reden we terug naar de oase van Muntasar. We hoopte zo 's morgenvroeg nog wat bijzondere vogeltje te verschalken. We kwamen er aan zo rond 7u30 en een kwartiertje later zagen we een 15-tal sahelzandhoenders opvliegen. We noteerden eveneens een Levantklapektser, meer dan 10 zwartkruinvinkleeuweriken, 2 wilde eenden, een pijlstaart en enkele wintertalingen. Verschillende bruinnekraven vlogen over en de visarend was ook weer op het appel. De zijdestaart, koereiger, bosruiter, roodkeelpieper en andere werden toegevoegd aan onze lijst.

Sahelzandhoen

Zijdestaart

In de namiddag onderzochten we het park rondom ons hotel en nog een kleine oase, 3 km zuidwaarts.  We noteerden op onze soortenlijst de Oosterse roodstaart, nijlhoningzuiger, Ménuétries zwartkop, witbandleeuwerik tot we plots iets speciaal zagen: een drongo, eerst gedetermineerd als koningsdrongo, maar later gingen we meer en meer voor een grijze drongo (Dicrurus leucophaeus). De genomen foto's werden op het kleine schermpje van onze toestellen bekeken en we kregen meer en meer de zekerheid dat deze vogel een grijze drongo was.

Grijze drongo


Nog 's avonds werd deze waarneming met foto's van Benny doorgestuurd naar de lokale ornithologen, Hanne en Jens Eriksen. Zou het een 1ste waarneming voor Oman kunnen zijn?  

Ondertussen had ik ook nog een treurmaina gezien zonder ook maar een pluimpje op zijn kop!

Kale treurmaina

Ook in ons motel nam ik aan de receptie nog twee foto's, die ik hieronder post zonder commentaar ...Please click on the image for a larger view!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten