maandag 24 november 2014

Een doelsoort: de krabplevier

Deze morgen ontbeten we samen bij Siw. We lieten het ons best smaken en genoten nog eens van het geweldige uitzicht over de stad. Ja, Siw heeft er een grote penthouse met een aangenaam balkon rondom.

Lekker ontbijt

Zicht op Muscat

We verlieten Muscat in zuidelijke richting, de kust volgend richting Qurayyat om aldaar een stort te bezoeken. Onderweg keken we onze ogen uit op het rap veranderende landschap. We kwamen terecht in de bergen tot we plots halt hielden. Johan had links van de weg enkele vogeltjes gezien. Wij allen uit de wagens en de telescopen werden uitgezet. Een eerste vogeltje werd gedetermineerd als een Humes tapuit - weer een lifer voor mij - en wat later hadden we ook de oostelijke Orpheusgrasmus, een purperhoningzuiger, een bruinnekraaf tot iemand riep: "Gieren". Zowel oorgieren als de veel kleinere aasgieren zweefden majestueus langs en over de bergtoppen.  Nu kwamen ook de fotografen in actie!

Weg naar Sur


Aasgier gevolgd door oorgier

Oorgieren

We bleven maar in de lucht kijken en zagen dan ook nog een steppearend, een adulte steenarend en een juveniele keizerarend die echt dicht overvloog. Deze laatste was zo impressionant dat ik vergat een foto te nemen. Maar nu had ik deze vogel toch zeer goed gezien!

Toen we het stort opreden stelden we vast dat men bezig was dit op te ruimen door o.a. grond te storten over de vuilnis. Ik kon nog vlug een aasgier fotograferen. Aan het uiteinde keken we uit over enkele plassen onder ons. We zagen er waterhoen, meerkoet, bruine kiekendief, kleine groen bijeneter, bruinnekraaf, indische scharrelaar, verschillende steltlopers.

Aasgier

Zicht vanaf het stort

Toen we aankwamen op de Sur Sewage Treatment Plant was het al ruim na de middag. Dus eerst werd de meegebrachte lunch verorberd en daarna deden we een wandeling langsheen de verschillende bekkens. Op een eerste plas zaten vele zwarte ibissen en flamingo's. Tussen hun poten foerageerden allerlei steltlopertjes en langs een wachtbekken liepen er poelruiters.  Toen een bastaardarend overvloog kon ik deze vanop een kleine afstand portretteren.

Zwarte ibis

Flamingo


Poelruiter

Bastaardarend

Vandaar reden we verder naar onze bestemming: Ras Al Had. Maar eerst deden we nog de lagune van Khadr Jarama aan. Het was laag water en onmiddellijk zeggen we een krabplevier fourageren aan de rand van het water. De afstand was groot (voor een goede foto) en Benny en ik trokken onze schoenen en kousen uit en blootsvoets trokken we over het slib naar het water. Met was lastig lopen zo to over onze enkels in het slib maar we konden voor het eerst een krabplevier fotograferen bij het licht van de ondergaande zon. Het werd een topwaarneming, een van onze doelsoorten. In het totaal zag onze groep wel 12 krabplevieren, maar ook een Saunders' dwergstern, 2 reuzensternen, veel terekruiters, strand- en Mongoolse plevieren, Hemprichs en Heuglins meeuwen.

Khawr Jirama bij laag water

Krabplevier

Het donkerde al toen we aankwamen in het Ras Al Had hotel en wie zat daar in het restaurant ... Juist, Siw!


Please click on the image for a larger view!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten