woensdag 26 november 2014

Duizenden vogels

Om 7u namen we ons ontbijt in het restaurant juist naast het hotel en ... van dezelfde Indische eigenaar. 's Avonds hadden we nog een Omaans gezin zien toekomen in ons hotel. Twee gesluierde vrouwen glipten binnen samen met verschillende kinderen, de mannen zaten wat te drinken op het terras.

Ons Guest House met resto

Vandaag reden we eerst zo'n 20 km naar Filim of Flim zoals op onderstaande wegwijzer staat. Het landschap was zeer vlak zonder ook maar enige bewoning en/of begroeiing. Enkel wat wilde dromedarissen waren de enige levende wezens die we zagen.

Wegwijzer in Hijj

Het landschap

Dromedarissen

Portret

Filim is in feite niet meer dan een klein waterzuiveringsstation in een doodlopende straat omgeven door de zee. Links staan wel wat hutten van vissers en liggen er enkele boten. Maar het geheel vormt een enorm groot slikken- en schorregebied zoals wij niet kennen. Het spreekt vanzelf dat daar duizenden vogels samen fourageren in het ondiepe water. We zagen er woestijntapuit, visarend, scholekester, zilverplevier, regenwulp, flamingo, blauwe reiger, tureluur, poelruiter, dunbekmeeuw, huismus (ssp indicus), steenloper, smient, Turkse tortel, palmtortel, grauwe vliegenvanger, grote zilverreiger, westelijke rijreiger, Saunder' dwergstern, terekruiter, reuzenstern, ijsvogel, rosse grutto, blauwborst, bonte strandloper, zwarte ibis, watersnip, tjiftjaf, mangrovereiger, Mongoolse plevier, krombekstrandloper, bruine kiekendief, witoorbuulbuul, izabeltapuit, bruinnekraaf, meeuwen, ...

Het schorregebied

Westelijke rifreiger

Dunbekmeeuw

Woestijntapuit

Geduldig wachtten wij met zijn allen het opkomend tij af. De vele vogels zouden dan waarschijnlijk naar ons toe gedreven worden. Maar het water kwam niet zo hoog als wij gehoopt hadden. De groep besloot dan maar zelf dichter naar de vele duizenden vogels te gaan. De schoenen en kousen vlogen uit en ze trokken blootsvoets over de slikken naar de vogels. Ee zagen er 84 grote kanoeten, 5 breedbekstrandlopers en duizenden andere steltlopers waaronder rosse grutto, bonte- en kleine strandloper, mongoolse, strand- en woestijnplevier, wulp en regenwulp, enz ...

Onze groep op de slikken

Krabben

Nadat we onze meegebrachte lunch (wat brood met 2 driehoekjes smeerkaas en wat fruit) opgegeten hadden dichtbij het gebedshuisje van Filim - waar we ook nog een Franse vogelaar ontmoetten - reden we terug op Hiji om daar rechts af te nemen richting Shanah. We kwamen al vlug in een file terecht: vele wagens stonden aan te schuiven om er de ferry te nemen naar het eiland Masirah.

We reden dan maar het strand op en keken de schorren en slikken af. Het onderstaande beeld toont het uitzicht aldaar. Ergens langs die kust moest ook een Belgische ringer werken. We vonden zijn plekje echter niet.

Op een korte wandeling langs de vervallen visserschuilhutjes (niet voor als het eens regent maar bestendig tegen de brandende zon!) zagen we op de begroeiing een woestijngrasmus die mooi poseerde. Wat verder vonden we nog 2 Turkestaanse klauwieren. Een had een witte plek op zijn kopje, de tweede die we wat later zagen had die plek niet!

De schorre van Barr al Hikman

Woestijngrasmus

Turkestaanse klauwier

Turkestaanse klauwier

Iets na 17u reden we terug naar Hiji. Het was terug een schitterende dag geweest!


Please click on the image for a larger view!Geen opmerkingen:

Een reactie posten