donderdag 24 april 2014

Meer van de Schorreweiden

Bijna dagelijks bezoeken vele vogelaars en natuurfotografen de Schorreweiden en de weiden Pompje. Het is - zoals eerder al gemeld - de place to be! Getuige hiervan de onderstaande foto's.

Please click on the images for a larger view!

Bonte Strandloper

Bruine Kiekendief

Gele Kwikstaart

Graspieper

Grutto

Grutto

Kleine Plevier

Kluut

Rietzanger

Rietzanger

Tapuit (m)

Tapuit (vr.)

Tureluur

Please click on the images for a larger view!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten