zondag 20 april 2014

Het is rustig in de Uitkerkse polders ...

Pasen ... de kinderen zoeken eieren in de tuin. De ouders willen dit - begrijpelijk - voor niets ter wereld missen. En dus moet het wel rustig zijn op de weg en nog meer in de natuur. Ik dus naar de Uitkerkse polder. Aan de eerste vogelkijkhut die ik bezoek zitten enkel een drietal wilde eenden met evenveel pulli. Bij het buiten komen staat op de weg een andere natuurfotograaf mij op te wachten. "Is er iets te zien?" Ik schud met mijn hoofd ... nee, 't is rustig. Ja hé, ondanks dit zachte weer ... de vloot moet nog komen ... het kan enkel maar verbeteren ... Laat ons hopen!

We rijden verder, elk zijn eigen weg. Ik rij nog naar een andere vogelkijkhut ... ook niets. Dan maar in de richting van ... de Schorreweiden, onze hof! In het begin van de Koeistraat hoor ik een herkenbare zang: een blauwborst! Ik hou halt en blijf stilletjes zitten: op dezelfde plek zingen een blauwborst, een koppeltje roodborsttapuit en een rietzanger om ter luidst. Ik geniet ... en neem enkele foto's.

Wat verder in de Bommelstraat kan ik ook nog enkele foto's nemen: kleine mantelmeeuwen en een grutto worden geportretteerd.

Blauwborst en roodborsttapuit

Blauwborst

Blauwborst

Roodborsttapuit (m)

Roodborsttapuit (vr.)

Rietzanger

Grutto

Kleine Mantelmeeuw

Please click on the images for a larger view!


1 opmerking: