zondag 2 februari 2014

Na de ijsduiker, nu een parelduiker

Het "Grote Vogelweekend" werd dit jaar op 1 en 2 februari 2014 ingericht. Ik werkte mee door 's morgensvroeg tussen 8u15 en 8u45 alle vogels te tellen die ons tuintje in Bredene even aan deden. Veel was het niet: 2 merel, 1 roodborst, 1 koolmees en tot onze verwondering 1 tjiftjaf.

Daarna hielp ik gedurende de voormiddag mee om de stand van MERGUS te bemannen in het bezoekerscentrum Groenwaecke in de Uitkerkse Polder. Het was er uitermate rustig, zowel op gebied van bezoekers als de waargenomen soorten tuinvogeltjes.

Groenwaecke

Stand Mergus

In de namiddag stelde ik vast (via www.waarnemingen.be) dat er een parelduiker in de Oostendse haven zat. Zaterdag op de middag was ik al naar Slijpe gereden om er een andere zeldzame vogel te zoeken. Daar vertoefde immers een kleine burgemeester. Ik vond deze nog redelijk vlug en juist voor een flinke bui.
Kleine Burgemeester


In dezelfde omgeving zag ik ook nog een torenvalk en een buizerd.

Torenvalk

Buizerd

 En nu - na een ijsduiker in Zeebrugge - een parelduiker in Oostende! Ook deze vond ik vrij vlug: hij foerageerde juist langs de kant van de Oosteroever. Telkens hij dook om eten te zoeken verdween bij tot bijna een volle minuut onder water en kwam wel 50m verder terug boven. Ik trachtte deze uitzonderlijke vogel zo goed mogelijk te volgen om een mooie foto te kunnen nemen. Het licht zat echter niet mee: een streepje fel licht onder grijze regenwolken en dan nog steeds met tegenlicht.

Parelduiker


Ondertussen was men bezig het strand van Oostende terug op te spuiten. Waarschijnlijk had de Sinterklaasstorm te veel zand mee genomen in zee en moest men nu - zelfs op een zondag - een nieuw strand aanleggen.

Opspuiten strand


Please click on the images for a larger view!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten