dinsdag 7 januari 2014

Aan de IJzermonding in Nieuwpoort

Daar was al enkele dagen een ijseend gemeld dus ging ik ook even kijken. Ik had nooit gedacht dat ik rekening moest houden met de getijen! Bij laag water - en dat was het geval toen ik er aan kwam - staat het water viel dieper dan bij hoog water en dus zat de ijseend ver van mij af toen ik haar vond!

IJseend

Wel was het zicht op de IJzermonding grandioos. Op de andere oever zaten vele vogels: bergeenden, scholeksters, goudplevieren, enz. Langs de kant waar ik wandelde op het staketsel zaten kok- en zilvermeeuwen, een enkele drieteenmeeuw, wat wilde eenden en een eenzame wulp!

IJzermonding

Zilvermeeuw

Drieteenmeeuw

Wulp


Please click on the images for a larger view!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten