dinsdag 23 juli 2013

Uitkerkse polder en weiden Stalhille

Deze morgen was ik vroeg uit de veren,kwestie van het eerste zonlicht te vatten. De Uitkerkse polders lagen er rustig bij. Na een kleine morgenwandeling bij het opkomen van de zon vatte ik post in een vogelkijhut. Verschillende soorten vogels kon ik fotograferen.

In de namiddag schuimde ik weiden van Stalhille af. Het was er uitermate rustig met slechts hier en daar een enkele vogel. Tot plots een boomvalk boven de Schorreweiden kwam jagen. Alle vogels vlogen verschrikt op. Er zaten er meer dan ik dacht! Ik volgde de jacht van deze pijlsnelle valk: hij achtervolgde een boerenzwaluw maar ... lukte niet in zijn opzet!

Uitkerke Kerk

Blauwborst (juv)

Bonte strandloper

Zwarte Ruiter

Oeverloper

Boomvalk


Slobeend

Torenvalk

Please click on the images for a larger view!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten