maandag 15 april 2013

Al gehoord van Grootbroek?

Grootbroek is een Vlaams natuurreservaat op grondgebied van Sint-Agatha-Rode (deelgemeente van Huldenberg), gelegen even ten zuiden van Leuven in de Dijlevallei.

Het bestaat uit vroegere viskweekvijvers waarvan de centraal gelegen vijver van meer dan 25 ha de grootste vijver in de streek is. Rondom deze waterplassen treft men vooral bosjes en moerassen aan. Aan de meest noordelijke kant van de vijver staat een observatietoren van waar men een goed zicht heeft op de grote vijver. Dagelijks staan daar vogelaars (en fotografen) van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

Ikzelf zag er al tjiftjaf, pijlstaart, wintertaling, grote zilverreiger, grutto, boerenzwaluw, cetti's zanger (enkel auditief), bergeend, grote canadese gans, aalscholver, nijlgans, tafeleend, krakeend, slobeend, boomvalk (deze laatste nog niet dit jaar!) en kon vandaag minutenlang een sperwer observeren die van uit een boom de omgeving afzocht naar een mogelijke prooi.

Ik had echter niet mijn telelens bij maar wel mijn macrolens. Ik fotografeerde een kikker (die op zoek was naar een vrouwtje), hondsdraf en speenkruid. Ja, de lente is in 't land, zoveel is duidelijk! Eindelijk ...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten