dinsdag 23 oktober 2012

Trek naar het zuiden

Al verschillende dagen is de trek naar het zuiden volop bezig. Vinken, veldleeuweriken, spreeuwen, zanglijsters, koolmezen, koperwieken zijn al in grote aantallen over België gevlogen. Natuurbericht.be spreekt al van meer dan 2,5 miljoen vogels!

Ik heb ook al mijn steentje bijgedragen door mijn waarnemingen tijdens de voorbije dagen te posten op waarnemingen.be. Soms met een foto zoals die van de rode wouw gisteren.

Deze morgen ging ik naar Leefdaal plateau. Mijn waarnemingen van ringmus, geelgors, koolmees, merel, rietgors, buizerd, aalscholver, gaai, torenvalk, zanglijster ... staan online. Hieronder nog een foto van een koperwiek met zijn kenmerkende koptekening.'s Namiddags was ik in de omgeving van de renbaan van Sterrebeek, gedeeltelijk nu omgebouwd tot een golfterrein. Het weer was terug schitterend met temperaturen in de zon van boven de 20°! Ook de vogeltje hadden dorst en kwamen zich laven in een plas op het einde van de straat. Ik fotografeerde een gaai, een vink en een zanglijster.Geen opmerkingen:

Een reactie posten