dinsdag 2 oktober 2012

Cultuur in Bolonia en geschiedenis in Trafalgar

Het stadje Bolonia was ons eerste doel vandaag: daar werd in een prachtige baai aan de Atlantische Oceaan in het jaar 2 v. Chr. Baelo Claudia gesticht. Dit stadje bekend voor de aanmaak van garum, een vissaus gewaardeerd door de Romeinen, werd reeds in de 6de eeuw door de bevolking verlaten ten gevolge van een aantal aardbevingen en is toch nog uitzonderlijk goed bewaard gebleven en geeft nu nog een goed overzicht van hoe een Romeinse stad er moet uitgezien hebben.Het spreekt vanzelf dat dergelijke site zo mooi gelegen aan de blauwe zee met een prachtig strand ook bezocht wordt door vele vogels op trek. Ik ontdekte er een kuifleeuwerik (Galerida cristata) en kon wat verder door de telescoop een blauwe rotslijster bekijken.Daarna gingen we middagmalen - nog een bocadillo - waarna we onze weg zochten naar de "Marismas van Barbate", de brakwatermoerassen. In de onmiddellijke omgeving werd daar de heremietbis of kaalkopibis (Gerontcus eremita) terug geïntroduceerd. We telden er 21 exemplaren!Dicht bij de haven van Barbate vond ik nog een jonge besmeurde Jan-van-Gent. Hij zag er nog sterk uit maar kon niet meer vliegen. Ik wenste deze vogel toen hij verder afdreef veel geluk toe. Hopelijk was er iemand in de haven die deze vogel opmerkte en hem naar een opvangcentrum bracht.Achteraf deden we nog een wandeling rond de vuurtoren op Kaap Trafalgar, waar in 1805 de zeeslag plaats vond tussen de Britse en de Frans-Spaanse vloot. Op het einde van de dag hadden we tot nu toe 130 verschillende soorten vogels gezien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten