zondag 21 juni 2015

Rubens Privé

Vandaag bezochten we in het Rubenshuis in Antwerpen de unieke tentoonstelling "Rubens Privé".  Vele schilderijen uit allerlei musea werden verzameld om aan de hand van P.P.'s stamboom ons een portret te bezorgen van zijn privéleven. Werkelijk de moeite.

Zeker, als je zoals ik,  geïnteresseerd bent in deze periode toen de aartshertogen Albrecht en Isabella over onze contreien regeerden. Hun portretten hingen er ook.

We parkeerden de wagen op Linkeroever, gebruikten de roltrappen om onder de Schelde door de Sint-Annavoetgangerstunnel te wandelen, langsheen de kathedraal naar de Meir.


Jaspar-roltrappen

Sint-Annatunnel

De kathedraal

Aarsthertogin Isabella

 Na het middagmaal in het restaurant van de Zuiderterras bezochten we nog het stadhuis en de expositie aldaar over dit unieke gebouw met zijn vermaarde "Schoon verdiep". We eindigden met een bolleke van De Koninck.


Brabo en de gildehuizen

Het cabinet van BDW


Een bolleke


1 opmerking: