zaterdag 4 mei 2013

Nog meer waarnemingen op het DDO

Vandaag zaterdag reden we terug naar het "Domaine des Oiseaux" om er nog meer vogels te ontdekken. Terug gingen we van hut naar hut, terug zagen we een groot aantal vogels, terug ontmoetten we Régis, terug nam ik een groot aantal foto's.

Régis bij het clubhuis

We zagen de roodkopklauwier, de Cirlgors, de roodborsttapuit, de oeverloper, de steltkluut, de grauwe gors, de tureluur, de grasmus, de groenling, de grauwe gans, de slobeend, de kleine plevier, de bonte vliegenvanger, de kemphaan, de spotvogel en last but not least de zeer zeldzame gestreepte strandloper.

Roodkopklauwier

Cirlgors

Steltkluut

Bonte Vliegenvanger

Kleine Plevier

Tureluur

 
Gestreepte strandloper
Pectoral Sandpiper

Gestreepte strandloper
Pectoral Sandpiper


 In de vooravond reden we terug naar Malgoude, naar ons hotelletje - met zijn 42 nesten van huiszwaluwen - waar we nog één nacht zouden verblijven. Voor het avondmaal wandelden we nog tot aan de nabijgelegen vijver met zijn blauwe reigers en geelpootmeeuwen en vanwaar we een zicht hadden op het plaatselijke kerkje.

Putter

Geelpootmeeuw

Malegoude - kerk


Summary: Today we spent the whole day in the "Domaine Des Oiseaux" (DDO). Of course, we met once again Régis and his friends. And we saw a lot of birds, with a very special one we saw for the first time in our life: a pectoral sandpiper! In our hotel in Malegoude we ordered an English breakfast for the next morning. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten