woensdag 17 april 2013

Terug naar Sint-Agatha-Rode

Deze namiddag reed ik terug naar Grootboek in de hoop er iets speciaal te zien. Ik dacht daarbij aan een roerdomp, of een visarend en zelfs aan een bever.

Maar niets van dit alles toonde zich. Ik zag (of hoorde) wel krakeend, grote zilverreiger, waterral, koekoek, Cetti's zanger, fitis, zwartkop, pijlstaart, bergeend, tafeleend, aalscholver, gaai, boerenzwaluw, staartmees, pimpelmees, koolmees, roodborst, winterkoning, slobeend ...  en twee blauwe reigers.

De meeste vogels zaten ver weg met uitzondering van één blauwe reiger die zich gewillig liet fotograferen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten