woensdag 12 november 2014

Met Mergus naar Flevoland

Op 8 november 2014 vertrokken we met 18 Mergussers (12 man + 6 vrouwen) naar Flevoland voor een vierdaagse. We reden via de Sophianpolder, de Blikken, Hoofdplaat en Nummer Eén naar Soest waar we verbleven in het Stayokay-hotel.

Die eerste dag hadden we al 89 soorten met o.a. bruine kiekendief, een roodhalsgans, wel 5 slechtvalken, ...

Bruine kiekendief

Roodhalsgans

Slechtvalk


s'Anderdaags bezochten we de "Nieuwe Wildernis", meer bepaald de Oostvaardersplassen. Vanop de Grote Praambult hadden we een goed zicht op meer dan 1000 edelherten, zeearenden, konikpaarden, ... Daarna trokken we naar het "Buitencentrum" van de oostvaardersplassen en daar wandelden we tot aan "De Zeearend" en terug. Aan het centrum zelf zagen we van zeer dichtbij een jonge wolf en een waterral, op de wandeling zelf hadden we baardman, appelvink, ijsvogel, klapekster, grote zilverreiger, ...

Jonge vos

Baardman

Grote zilverreiger

Klapekster


Op 10/11 bezochten we de Knardijk en sommige waterplassen in de buurt. Te vermelden zijn zeker de vele duizenden meerkoeten, kuif-, tafel- en slobeenden. Maar ook de kleine zwanen en een imposante zeearend die zo dicht kwam dat we allen stil van werden.


Kleine zwanen


Meerkoeten

 Zeearend

De dag nadien - geen feestdag in Nederland en dus files - reden we naar het Land van Strijen. Bij onze aankomst hadden we onmiddellijk een ruigpootbuizerd die aan het bidden was en wat later vonden we waar we voor gekomen waren: een drietal dwergganzen.

De weiden van Strijen


In het "Wapen van Stellendam" namen we mosterdsoep bij onze boterhammen en kregen als toemaatje in de haven een Noordse stern en een roodborsttapuit.

Roodborsttapuit

Het weekeinde eindigde aan de Plompe Toren. 

De Plompe Toren


We zochten er naar nog nieuwe soorten maar we moesten ons tevreden stellen met een mooie ondergaande zon. Al bij al waren we zeer content van deze vierdaagse: we hadden 132 soorten gezien!

Zijn ze wel met 18?

Please click on the image for a larger view!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten