vrijdag 18 april 2014

Schorreweiden: the place to be

De Schorreweiden, een klein natuurreservaat tussen Stalhille, deelgemeente van Jabbeke, en de vaart van Oostende naar Brugge is momenteel "the place to be".  Via de Klemskerkestraat kan je een niet verhard, doodlopend weggetje inrijden en na 100 m zie je rechts een plas in het licht glooiende landschap. Vele soorten vogels waaronder steltlopers en eenden zoeken daar naar iets eetbaars. Een kleine opsomming: grutto, tureluur, groenpootruiter, zwarte ruiter, bosruiter, wintertaling, bergeend, wulp en regenwulp, blauwborst, witte en gele kwikstaart, buizerd, bruine kiekendief, torenvalk, en uitzonderlijk eens lepelaar, sperwer, blauwe kiekendief, ja zelfs zwarte wouw werden er onlangs gemeld. Ik ga er regelmatig langs om niet te zeggen dagelijks ... als ik aan de kust ben natuurlijk ...

Tureluur

Blauwborst

Patrijs

Fazant (m)

Fazanten (vr.)

Zwarte Ruiter

Bosruiter

Gele Kwikstaart

Bosruiter

Groenpootruiter

Please click on the images for a larger view!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten