woensdag 8 januari 2014

Terug naar Zeeland

Ik was de ganse dag vrij. Ik koos dus voor vroeg aan te zetten richting Zeeland. In mijn GPS zat (en zit nog) onder "Favorieten" de verzonken vogelkijkhut van Wissenkerke! Deze klikte ik aan en weg was ik.

Rond 10u kwam ik aan de hut. Er stonden geen wagens op de parking, wellicht zou ik er alleen zijn. En inderdaad, ik had de volledige hut voor mij. Maar ik was nogal vlug uitgekeken. Wilde eenden, grauwe ganzen, smienten, wintertalingen, bergeenden en ver weg 4 brilduikers.

Grauwe gans

Wintertalingen

Bergeend


Tiens, hoe ver zou de Brouwersdam liggen. Daar was altijd wel wat te zien. Mijn GPS gaf uitsluitsel: op 20 min was ik daar. Rond 11u30 kwam ik er aan. Er stonden verschillende vogelaars en fotografen op de strekdam. Het eerste wat ik opmerkte waren drie eidereenden, vrouwtjes.

Eidereenden

Met de wagen volgde ik zo goed mogelijk de dam ondertussen de zee afspeurend naar elk stipje. Plots zag ik iets klein duiken en terug boven komen. 't Zat ver van mij: was het een alk of een zeekoet? Het was pas thuis dat ik zag dat ik een zeekoet had gefotografeerd.

Zeekoet

Op die plaats zat waarschijnlijk veel vis: tientallen aalscholvers doken om beurt om er eentje boven te halen en plots verschenen er ook twee grijze zeehonden die zich te goed deden aan wat de zee hen verschafte. Je moet weten dat op die plek het Grevelingenmeer in verbinding staat met de zee onder de Brouwersdam door!

Grijze zeehonden

Ik reed de dam volledig af en keerde later op mijn stappen terug. Veel middelste zaagbekken en brilduikers zaten er op het water, wat ver om te fotograferen, maar enkele rotganzen liepen de paraderen en die kon ik wel vastleggen.

Rotgans

 Uren was ik bezig op deze unieke locatie: ik keek uit over het water met mijn verrekijker, met mijn telescoop, maar duikers of andere zeldzaamheden vond ik niet. Dan maar "thuis" ingetikt en de terugweg aan gevat. De laatste vogel voor vandaag ging nog dicht bij mijn wagen op een paaltje zitten ...

Buizerd


Please click on the images for a larger view!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten