maandag 15 juli 2013

Mist en later naar Oudenaarde

Deze morgen was ik vroeg uit de veren. Na een tas koffie vertrok ik naar de polders in de hoop een paar mooie, stemmige foto's te kunnen maken. Dat bleek niet zo gemakkelijk te gaan;  landschapfotografie is anders al niet zo gemakkelijk.

Toen de mist optrok kon ik toch enkele portretten van vogels maken.

Later op de dag moest ik nog voor wat administratieve zaken naar Oudenaarde. Ik was wat te vroeg en deed er een korte wandeling. Veel is er veranderd sedert wij daar weg zijn ...

Mist in de polders

Grutto

Kleine Karekiet

Kemphaan

Kemphaan

Steltkluut

Stadhuis Oudenaarde

Begijnhof Oudenaarde

Please click on the images for a larger view!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten