woensdag 10 juli 2013

De Eendenkooi te Wenduine

Vandaag bezocht ik voor het eerst de Eendenkooi van Wenduine, een nieuw natuurgebied aangelegd ter compensatie van de uitbreiding van de haven van Zeebrugge. De Vlaamse Landmaatschappij heeft dit domein van11,5 ha aangekocht en er inrichtingswerken uitgevoerd (in samenwerking met ANB?).

De twee vogelkijkwanden zijn kloek gebouwd en zo slecht van concept dat het bijna onmogelijk is een deftige foto te maken laat staan de vogels te bekijken!


De meeste kijkgaten in de wand bevinden zich op een hoogte van 1m80. Men moet dus minimaal 1m90 zijn om deze te kunnen gebruiken. Niet met een telescoop, daar voor moet men kiezen voor enkele (3!) lager gelegen kijkgaten. En dan zijn ze zo laag dat je na een kwartuurtje pijn hebt in je rug! De ontwerper van deze wanden (Wim, heeft het ANB daar zeggenschap in?) heeft nog nooit met een telescoop naar vogels gekeken! Het wordt tijd dat hij even van achter zijn bureel komt! De kijkgaten zijn daarnaast smal genoeg zodat een natuur- of vogelfotograaf zeker geen deftige foto kan nemen. Nee, als je dit ziet kan je enkel maar denken ... daar gaat ons geld ... weeral (zie de toren aan de Zwanenhoek!).

En toch ... achter de kijkwanden (die op 20m van de oever staan zodat volgend jaar de begroeiing alle zicht zal ontnemen) ligt een schitterend gebied dat nu al door vele vogels ontdekt werd. Ik zag er honderd en meer visdiefjes, zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen, grauwe en Canadese ganzen, grutto's en tureluurs, veel kemphanen en meerkoeten, een eenzame krombekstrandloper, enz ... te ver om te fotograferen.

De volgende 2 foto's zijn niet daar genomen maar wel wat verder in de UItkerkse polders.


Spreeuwen

Kleine Zilverreiger

's Avonds werd in Beisbroek, Sint-Andries de fototentoonstelling van de NFBO officieel geopend. Ik was bijzonder blij te zien dat de tentoonstelling begon met mijn foto van een velduil.

Fototentoonstelling NFBO

Please click on the images for a larger view!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten