maandag 17 juni 2013

Wie ontwerpt vogelkijkhutten?

In de late namiddag ben ik nog naar Neerijse gereden om nog een wandeling te maken in de "Doode Bemde", een mooi natuurgebied in de Dijlevallei. In feite reed ik naar Sint-Joris-Weert waar in de Reigersstraat er een gunstig gelegen parking ligt als men dit gebied wil verkennen."Doode Bemde" of in het huidige Nederlands "Dode beemden" staat in feite voor onbruikbare graslanden. Het gebied is te vochtig en dus niet bruikbaar voor de landbouw. Het is nu een natuurgebied bestaande uit die graslanden, bossen, ruigten vijvers en moerassen. Het gebied heeft maar liefst 5 toegangen met parking en twee vogelkijkhutten! Eén van die twee bezocht ik: de Roerdomp.


Een stevige hut die langs weerszijden uitgeeft op een vijver. Door de kijkgaten heeft men een goed zicht op het water als men tenminste 1m90 groot is voor de hoge kijkgaten, als men gaat zitten voor de lagere kijkgaten. Ik had enkel mijn telescoop mee (en mijn Aldi-IXUS). De hoge kijkgaten zijn voor een telescoop niet dienstig wegens te hoog geplaatst, de lagere kijkgaten kunnen niet gebruikt worden want daar staat een bank in de weg voor de driepoot! Wie ontwerpt toch zulke onpraktische vogelkijkhutten? Ik vond de oplossing: mijn kijker maximaal op zijn hoogste stand gezet met de driepoot over de bank en ik dan maar rechtop de bank gaan staan met mijn hoofd tegen de zoldering! Zo kon ik toch nog twee blauwe reigers waarnemen, aan beide kanten één! Ook wilde eend, meerkoet en dodaars hadden kleintjes ...
(Please click on the images for a larger view!)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten